0936.329.068dvbvanquoc@gmail.com

Bài toán giải quyết rủi ro cho doanh nghiệp

Trong kinh doanh việc xảy ra rủi ro là chuyện vẫn có thể xảy ra. Nhận thức được vấn đề này thì chúng ta phải lập kết hoạch quản lý rủi ro. Khi chúng ta quản trị được hết những rủi ro thì đương nhiên khả năng rủi ro sẽ ngày càng thấp đi. Việc quản lý rủi ro như thế nào? Và phương pháp giải quyết rủi ro khi đã xảy ra làm sao? Đây là một bài toán rất khó và phức tạp và lại càng khó đối với một công ty dịch vụ bảo vệ là luôn luôn đối mặt với những rủi ro cao.

Trong khi khảo sát mục tiêu để đưa ra Phương án bảo vệ, việc đề xuất những rủi ro có thể xảy ra tại các mục tiêu là điều tối cần thiết. Vì chỉ có như vậy người chỉ huy mục tiêu mới nắm được, cán bộ phòng nghiệp vụ nắm được từ đó sẽ thường xuyên kiểm tra những vị trí đó để đôn đốc anh em nhân viên bảo vệ chú ý hơn trong việc canh gác của mình. Cán bộ thanh tra cũng thường xuyên kiểm tra mục đích để nhắc nhở nhân viên chú ý hơn vào những vị trí này.

Quản lý rủi ro không thể chỉ là lý thuyết trên giấy, không chỉ là nhận biết để tránh phải đối mặt với những rủi ro. Các doanh nghiệp lớn nếu không khéo sẽ biến những lý thuyết về rủi ro chỉ mãi là lý thuyết riêng biệt xa rời với những rủi ro thực tế mà họ phải đối mặt. 

Các rủi ro cần phải bám sát tình hình thực tế đang diễn ra của công ty. Sự tích hợp quản lý rủi ro vào quy trình vận hành của công ty là điều cần thiết. Điều này giúp các nhà quản lý hiểu rõ được phạm vi rủi ro mà công ty đang phải đối mặt bằng cách xác định lĩnh vực rủi ro chính, đánh giá khả năng rủi ro. Từ đó sẽ có những kế hoạch giảm nhẹ hoặc tận dụng ngược lại các rủi ro.

Biện pháp cụ thể để quản lý rủi ro như sau:

  • Thành lập bộ phận quản lý và sử lý rủi ro có thể là: (Phòng, ban, tổ đội) do một PGĐ chỉ đạo.
  • Thống kê tất cả những rủi ro có thể xảy ra tại từng mục tiêu.
  • Đánh giá rủi ro theo mức độ khác nhau (Cao, rất cao, thấp)
  • Giá trị rủi ro cao nhất có thể xảy ra cho từng mục tiêu.
  • Thành lập các quỹ rủi ro, quỹ này lấy từ các nguồn sau: (Tiền lương nhân viên, công đoàn, trích từ lợi nhuận công ty...) quỹ này được xác lập hàng tháng.
  • Định mức khoản đóng quỹ: (Nhân viên: nghìn đ/người/tháng; công đoàn: triệu đ/tháng; Công ty: triệu đ/tháng).
  • Phân định mức phải đền bù theo giá trị của từng loại rủi ro: Người để xảy ra rủi ro phải chịu ...%; Trích từ quỹ rủi ro ... % (Người để xảy ra rủi ro có thể là tập thể hoặc cá nhân).
  • Cần phát động, tuyên truyền cho toàn hệ thống công ty coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ. Khoản đóng góp này coi như một loại hình bảo hiểm công việc cho chính mình khi đối mặt với rủi ro không mong muốn xảy ra.

Khi chúng ta đã giải quyết được bài toán này rồi thì nỗi lo lắng về những rủi ro sẽ vơi đi phần nào.

 (Nguyễn Viết Bội – Phòng nghiệp vụ bảo vệ)

 

Nhiều Người Xem

BẠN HÃY GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng và làm việc rất chăm chỉ để "GIỮ VỮNG THÀNH QUẢ CỦA BẠN""MỤC TIÊU AN TOÀN - KHÁCH HÀNG KHEN NGỢI" là một trong những tiêu chí làm việc của chúng tôi.

Hotline: 0936.329.068


Vui lòng nhập thông tin liên hệ