0936.329.068dvbvanquoc@gmail.com

Tập huấn - Đào tạo

Bảo vệ an quốc với công tác đào tạo nghiệp vụ bảo vệ thường niên

Bảo vệ an quốc với công tác đào tạo nghiệp vụ bảo vệ thường niên

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo vệ cung cấp cho khách hang ổn định và để bổ sung các kiến thức nghiệp vụ mới. Ngoài việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc hàng ngày của chỉ huy tổ đội, công ty hàng năm định kỳ 6 tháng 1 lần cử cán bộ phòng nghiệp vụ bảo vệ và cán bộ phòng đào tạo đến mục tiêu bảo vệ để tái đào tạo và tập huấn nghiệp vụ bảo vệ mới, phổ biến quy chế của công ty cho nhân viên theo một quy trình đào tạo thống nhất.


Tin mới


Nhiều Người Xem

BẠN HÃY GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng và làm việc rất chăm chỉ để "GIỮ VỮNG THÀNH QUẢ CỦA BẠN""MỤC TIÊU AN TOÀN - KHÁCH HÀNG KHEN NGỢI" là một trong những tiêu chí làm việc của chúng tôi.

Hotline: 0936.329.068


Vui lòng nhập thông tin liên hệ